Aandachtspunt
 

Europees // federaal // regionaal // lokaal

6. Gebrek aan autocarparking in de steden

Beschrijving problematiek

In talrijke steden is er een schrijnend gebrek aan ontvangstinfrastructuur voor touringcars zowel in de onmiddellijke nabijheid van toeristische bezienswaardigheden als van andere voor groepstoerisme belangrijke plaatsen zoals hotels, congrescentra, concertzalen, enz... Hierdoor worden touringcars verplicht hun passagiers op te nemen en af te zetten in klantonvriendelijke en onveilige omstandigheden. Bovendien kan deze toestand leiden tot een minder vlotte doorstroming van het verkeer.

Vooropgestelde oplossing

Door de verscheidenheid aan structuur van de steden is het heel moeilijk zoniet onmogelijk een universeel schema voor te stellen dat probleemloos kan toegepast worden op alle toestanden. Wel gelden enkele algemene principes die in dit verband steeds nageleefd moeten worden.

  • Voorrang aan het collectief vervoer De touringcar maakt integrerend deel uit van het collectief personenvervoer over de weg en verdient in die hoedanigheid dezelfde voorkeursbehandeling inzake rijden en stationeren in de steden als de openbare autobus.
  • Aanleg infrastructuur De parking die bij zijn concept niet alleen moet rekening houden met de afmetingen van de voertuigen maar ook met de nodige ruimte om de passagiers in alle veiligheid te laten in- en uitstappen en om de manoeuvres te kunnen uitvoeren, moet zich in de onmiddellijke omgeving van bovenvermelde localisaties bevinden (er mag niet uit het oog verloren worden dat veel groepen uit senioren en scholieren bestaan). Het aantal plaatsen moet voldoende zijn om spitstoestanden aan te kunnen. Indien dit niet haalbaar is, moeten er laad- en lospunten in voldoende aantallen zijin in die onmiddellijke omgeving met een doeltreffend communicatiesysteem tussen die plaatsen en de parking.
  • Veiligheid De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de veiligheid van de voertuigen, van de personen en van de bezittingen te vrijwaren. Tevens moet er ook voldoende toezicht zijn om te vermijden dat de voor touringcars voorbehouden ruimtes ingenomen worden door andere weggebruikers.
  • Overleg met de sector De vertegenwoordigers uit de touringcarindustrie beschikken over een uitgebreide ervaring inzake successen en mislukkingen op dit vlak rekening houdend met evoluties op het vlak van de houding van de consumenten en de hieraan gekoppelde verwachtingen. Ze zijn steeds bereid deze te delen met ge´nteresseerde beleidsmensen om op een constructieve wijze te zoeken naar de optimale oplossing. Overleg terzake alvorens maatregelen te implementeren kan dan ook veel problemen naderhand vermijden.

Meerwaarde bij opvolging van de aanbevolen strategie

Indien toerisme economie is, dan is autocartoerisme zeker groene en duurzame economie. Naast het feit dat een autocartoerist gemiddeld 40% meer spendeert dan de doorsnee-toerist, zorgen de voordelen van de touringcar inzake ingenomen ruimte, verkeersveiligheid en uitstootniveau voor de duurzaamheid van het gevoerde beleid. Tevens dient onderstreept dat het autocartoerisme veel minder gevoelig is voor de recessie dan de andere modi, waardoor de positieve invloed op de locale tewerkstelling en economie permanent is. Het uitwerken van een adequate ontvangstinfrastructuur voor touringcars verhoogt ongetwijfeld de aantrekkingskracht van uw stad met alle positieve gevolgen vandien inzake uitbreiding van het autocartoerisme.


terug naar overzicht
 
 

 

Nieuw!

d-artagnan | all for advertising