Aandachtspunt
 

Europees // federaal // regionaal // lokaal

9. Administratieve vereenvoudiging wetgeving bijzonder geregeld vervoer

Beschrijving problematiek

Op basis van de huidige reglementering m.b.t. het bijzonder geregeld vervoer moet de vervoerder zijn overeenkomst met de opdrachtgever versturen naar het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze waarmerkt dit contract, indien het beantwoordt aan het model uitgewerkt door de Vlaamse Regering. Een gewaarmerkt exemplaar moet zich bovendien aan boord van het voertuig bevinden. In deze overeenkomst zijn echter vertrouwelijke gegevens opgenomen, waaronder de prijs. Omdat de overeenkomst moet verstuurd worden aan de administratie en zich aan boord van het voertuig moet bevinden, hebben derden (o.m. de chauffeur) inzage in deze vertrouwelijke gegevens. De Europese wetgeving voorziet deze verplichtingen niet.

Vooropgestelde oplossing

De overeenkomst is een document tussen de vervoerder en zijn opdrachtgever. Dit heeft een vertrouwelijk karakter. Deze overeenkomst moet in het bedrijf bewaard worden. Via controles in het bedrijf kan de naleving van de verplichting inzake bijzonder geregeld vervoer gecontroleerd worden. Indien men toch over statistische gegevens m.b.t. het bijzonder geregeld vervoer wenst te beschikken, kan dit op basis van de wetgeving die voorziet dat de vervoerder op vraag van de overheid statistische gegevens dient te verstrekken. Deze kunnen elektronisch aan de overheid bezorgd worden.

Meerwaarde bij opvolging van de aanbevolen strategie

Administratieve vereenvoudiging voor de ondernemers waarbij het toch mogelijk blijft de naleving van de wettelijke verplichting te controleren en tevens te beschikken over statistische gegevens m.b.t. het bijzonder geregeld vervoer.


terug naar overzicht
 
 

 

Nieuw!

d-artagnan | all for advertising