Aandachtspunten
 

1. Gelijke fiscale behandeling van de verschillende vervoermodi

De ongelijke fiscale behandeling van de verschillende collectieve vervoermodi beÔnvloedt de keuze van de consument. Hierdoor wordt hij ertoe aangezet om beslissingen te treffen op basis van zuiver financiŽle overwegingen zonder rekening te houden met o.m. de duurzaamheid...

lees verder

 

2. Vrijstelling infrastructuurlasten

Het betalen voor het gebruik van onze verkeersinfrastructuur door alle weggebruikers in functie van de afgelegde afstand en niet meer alleen door de Belgen op forfaitaire basis via de verkeersbelasting, wordt aanzien als een oplossing om de problematiek van de congestie op onze wegen te helpen oplossen...

lees verder

 

3. Collectief personeelsvervoer

Het thema 'Mobiliteit' is niet meer weg te denken uit de actualiteit. De alsmaar dichtslibbende wegen veroorzaken een aanzienlijke economische meerkost voor de bedrijven. Werknemers staan uren in de file, komen te laat en reeds gestresseerd aan op het werk...

lees verder

 

4. Toegang tot het beroep geregeld en bijzonder geregeld vervoer

Op 01/07/07 is het federale KB van 21/04/07 dat de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg regelt, in werking getreden. Als gevolg hiervan ontstond een juridisch vacuŁm op het vlak van de reglementering m.b.t. de toegang tot het beroep in het geregeld en bijzonder geregeld vervoer...

lees verder

 

5. Erkenning van de specificiteit van de touringcar in het verkeersreglement

Het Belgisch verkeersreglement houdt geen rekening met de specificiteit van de touringcar en schakelt hem gelijk, voor een ganse reeks maatregelen, met de andere voertuigen die op onze wegen rijden. Bovendien neemt de reglementering de toestand in de naburige landen niet in beschouwing en schept bijgevolg een unieke toestand die niet bevorderlijk is voor de verkeersveiligheid...

lees verder

 

6. Gebrek aan autocarparking in de steden

In talrijke steden is er een schrijnend gebrek aan ontvangstinfrastructuur voor touringcars zowel in de onmiddellijke nabijheid van toeristische bezienswaardigheden als van andere voor groepstoerisme belangrijke plaatsen zoals hotels, congrescentra, concertzalen, enz... Hierdoor worden touringcars verplicht hun passagiers op te nemen en af te zetten in klantonvriendelijke en onveilige omstandigheden...

lees verder

 

7. Afschaffing 'maximumfactuur'

De invoering van de maximumfactuur in het Vlaams kleuter en lager onderwijs leidt tot een vermindering met 15% van de verplaatsingen per touringcar of het nu om daguitstappen, ritten naar buitenschoolse activiteiten (zwemlessen, bezoek aan een museum, bijwonen van een theaterstuk, enz...) of meerdaagse reizen gaat...

lees verder

 

8. Vrijstelling sociale lasten op onproductieve uren

De chauffeurskost vertegenwoordigt de helft van de kostprijs van touringcarbedrijven. Niet alleen het niveau van de verloning speelt een belangrijke rol maar ook de hoogte van de sociale lasten. Daar de Europese regelgeving het grondgebied van de 27 lidstaten als ťťn entiteit beschouwt met een volledige vrijmaking van de touringcaractiviteit...

lees verder

 

9. Administratieve vereenvoudiging wetgeving bijzonder geregeld vervoer

Op basis van de huidige reglementering m.b.t. het bijzonder geregeld vervoer moet de vervoerder zijn overeenkomst met de opdrachtgever versturen naar het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze waarmerkt dit contract, indien het beantwoordt aan het model uitgewerkt door de Vlaamse Regering...

lees verder

 
 
 

 

Nieuw!

d-artagnan | all for advertising